top of page

นโยบายคุกกี้ ( Cookie Policy)

             เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.astartechs.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุกกี้คืออะไร
             คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ใช้คุกกี้อย่างไร

        บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด จะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

              1. บันทึก คุกกี้ ของผู้เข้าใช้งาน เว็บไซต์ ขององค์กร

             2. เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าใจว่าผู้ใช้งานมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเราอย่างไร


บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

             บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม และสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

             คุกกี้ที่ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

             1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

             2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก โดยคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำท่าน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง
ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด คุกกี้ที่ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

             1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ                    บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบ                 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บ                         เบราว์เซอร์

             2. Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภท               นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อ                   ท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ คุกกี้ที่บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

             1. คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ                          เว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้              รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์

             2. คุกกี้การประมวลผล และวิเคราะห์ (Analytical and Performance cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัท เอ                สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์                   เทคโนโลยี จำกัด รวมถึงหน้าเพจ หรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์                       ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์              และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ                   ระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

             3. คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์                        เทคโนโลยี จำกัด จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติ และเนื้อหา               เพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการ                           เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้

             4. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting or Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกใน                 คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน เพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจ และลิงก์ที่                     ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด จะใช้เพื่อปรับเปลี่ยน                   เว็บไซต์ และจัดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้ตรงกับความ                   สนใจของท่าน

             5. คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด อาจมี                     ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปัน               เนื้อหาจากเว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการ                   สร้างปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด                   ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนด และตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก              เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่สามารถควบคุม                     ข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด
             ขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้                 และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

 

ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร
             เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัดได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

             ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้
             1. Internet Explorer           

             2. Google Chrome

             3. Firefox

             4. Safari

             5. Safari iOS          

             6. Android


ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

ติดต่อ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด
             1) ที่ปรึกษา - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

             36 ซอย อุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

             โทร : +66 (0) 63 095 5969

             อีเมล : dpo@astartechs.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change)

             นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และบริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัดจะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

bottom of page