top of page

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด


บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ e-Saraban กับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบ e-Saraban ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด

bottom of page